.: MegaMix Mortels:.

MegaMix voordelen

Redenen genoeg om de MegaMix-mortel te ontdekken..

Met MegaMix behaalt U een maximale mortelkwaliteit !

 • CE gecertificeerde grondstoffen
 • Dosering van zand en bindmiddelen volgens NBN B14-001
 • Constante kwaliteit
 • Metselmortel voor verschillende steensoorten

Met MegaMix bespaart U kosten !

 • Geen verlies aan metselzand en cement
 • Geen containerkost voor afval van zand- en cementverpakkingen

Met MegaMix bespaart U tijd !

 • Bij het opstarten heeft u binnen de 2 min. al een bakwagen mortel
 • Nadien heeft U steeds op 1 min. +/- 50 l mortel (= 1 bakwagen)
 • Geen berekening meer van de dagelijks te bestellen hoeveelheid zand/cement
 • Vaste kostprijs per ton waardoor een eenvoudige kostprijsberekening bij het opmaken van offertes

Met MegaMix bespaart U plaats !

 • Slechts +/- 7 m2 benodigd oppervlak

Met MegaMix nemen de fysieke lasten af !

 • Geen zware belasting meer door het dragen van zakken cement/zand

Met MegaMix geniet U van een snelle service !

 • Steeds advies op maat door onze technisch afgevaardigde

Kortom met MegaMix bespaart U tijd, geld & wint U aan kwaliteit !

^ top


MegaMix in het kort

MegaMix Snel en Efficiënt

De MegaMix-silo wordt door onze vrachtwagen naar de bouwplaats gebracht. Bij aankomst van de vrachtwagen staat de silo binnen enkele minuten bedrijfsklaar. U hoeft enkel stroomvoorziening en watertoevoer aan te sluiten.

MegaMix Sterke kwaliteit

De MegaMix-silo bestaat uit twee gescheiden compartimenten waarin respectievelijk 'aardvochtig zand' en 'droog bindmiddel' worden opgeslaan. Het gebruik van aardvochtig zand heeft als voordeel dat tijdens het mengproces van zand en bindmiddel een betere wateropname plaatsvindt. Hulpstoffen zijn hierdoor overbodig. Om het opstarten van de silo in de winter te vergemakkelijken is de silo uitgerust met een vorstbeveiliging. Tegelijk wordt het vochtgehalte van het zand in die periode teruggebracht.

MegaMix Hoge betrouwbaarheid

De MegaMix-silo wordt in onze centrale gevuld met genormeerde en gecerficeerde grondstoffen, waardoor een hoge mortelkwaliteit bekomen wordt. Onze centrale is bovendien voorzien van een laboratorium waarin de nodige testen worden uitgevoerd. De verkregen gegevens worden zorgvuldig geregistreerd.

MegaMix Advies en Service

De MegaMix-silo wordt gevuld op basis van zowel de bestekvereisten als de steensoort. De MegaMix-silo kan door h et toepassen van uitgebalanceerde samenstellingen van metselmortels inspelen op elke vraag van de markt. Op basis van de bestek- en steengegevens wordt een mortelsamenstelling op maat gemaakt. Bovendien kan u steeds rekenen op technisch advies en een snelle service op de werf.

^ top

MegaMix metselmortel

MegaMix levert metselspecie voor verschillende steensoorten. Voor de samenstelling van de diverse morteltypes worden uitsluitend hoogwaardige grondstoffen gebruikt. De voornaamste componenten zijn schoon zand met de juiste korrelopbouw, portlandcement, metselcement, luchtkalk en zuiver water.

Afhankelijk van het type steen, de hardheid, het gewicht, het wateropzuigend vermogen, de kleur, de omstandigheden bij verwerking en het soort metselwerk dat u wilt maken, leveren wij uw MegaMix-mortel.

^ top

MegaMix Metselmortel
Type metselmortel Classificatie
NBN B14-001
Gemiddelde druksterkte op 28 dagen (N/mm²) Classificatie CE Minimum druksterkte op 28 dagen (N/mm²) Product infobladen
Cementmortel
MC M2 12 M10 10 MC10
Bastaardmortel
CK M3 8 M5 5 CK5

MegaMix chape

De MegaMix-chapemortel wordt gebruikt in combinatie met de chapemachine. Dankzij deze silo bent u verzekerd van een constante kwaliteit van de chape. Bovendien bespaart U op de zware mengarbeid van zand en cement. De MegaMix-silo is onderhoudsvriendelijk en efficiënt inzetbaar, waarbij de bouwplaats schoon blijft en exacte calculatie mogelijk is.

MegaMix Chape
Type vloermortel Cementgehalte per m³ zand Zandsoort:
D20 200 kg 0/7

MegaMix Stabilise

De MegaMix-stabilise mortel wordt gebruikt in combinatie met de kruiwagen. Dankzij deze silo bent u verzekerd van een constante kwaliteit van de stabilise. Bovendien bespaart U op de zware mengarbeid van zand en cement. De MegaMix-silo is onderhoudsvriendelijk en efficiënt inzetbaar, waarbij de bouwplaats schoon blijft en exacte calculatie mogelijk is.

MegaMix Stabilise
Type vloermortel Cementgehalte per m³ zand Cementsoort: Zandsoort:
D15 150 kg grijs 0/5
D25 250 kg grijs 0/5

MegaMix werf opstarten

1. Plaatsing silo's

- Bij levering wordt een volle silo middels een speciale vrachtauto in verticale stand geplaatst op een door de afnemer aangewezen locatie. De afnemer dient ervoor zorg te dragen dat de toegangsweg tot deze locatie en de locatie zelf ten allen tijde goed toegankelijk zijn voor de vrachtauto met een beladen silo (38 ton).
- De ondergrond moet zodanig zijn voorbereid dat de silo direct kan worden geplaatst. Indien de silo moet worden geplaatst op niet verdichte grond dient een werkvloer te worden aangebracht bestaande uit platen, bielzen of gelijkaardig materiaal.
- De afnemer is ten volle verantwoordelijke voor de stevige opstelling van de silo's. Hij moet gedurende de standtijd, vooral na ongunstige klimatologische omstandigheden, goed letten op de loodrechte stand van de silo's en indien nodig noodzakelijke voorzieningen treffen waardoor de loodrechte stand gewaarborgd blijft.

2. Ingebruikstelling

- De afnemer dient voor de ingebruikstelling van de silo te zorgen voor:

3. Bijzonderheden

- Bij afwezigheid van leidingwater kan de klant een pomp huren voor 100 € gedurende het ganse verloop van de werf.
- De gebruiker zorgt voor de signalisatie van de silo overeenkomstig de reglementering terzake. De gebruiker zal de eigenaar De Fauw & Zn nv derhalve vrijwaren voor welke danige aanspraak ook.

4. Dagelijks onderhoud

- De afnemer is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Dit bestaat in hoofdzaak uit het reinigen van de menger bij einde werktijd. Verder dient de bindmiddel-uitstort regelmatig met steekmes te worden gereinigd.
- In de winter moet de afnemer de kranen van de waterleiding en het peilglas open zetten en de knop van de verwarming op stand 1 zetten.

5. Storingen

- In geval van onzekerheid terzake de aansluiting alsmede bij storingen, kan de afnemer de hulp inroepen van onze technische dienst welke zo spoedig mogelijk na de oproep aanwezig zal zijn.

6. Leegraken

- In de schakelkast is een urenteller ingebouwd die de draaitijd van de silo in honderdsten van uren registreert. Doormiddel van deze urenteller en de bijhorende instructies van de leverancier kan de afnemer bepalen wanneer de silo zijn leegstand nadert. De hoeveelheden zand en bindmiddel zijn zodanig bemeten dat het zandcompartiment eerder leeg is dan het bindmiddelcompartiment. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer om op grond van bovenstaande gegevens te zorgen voor het tijdig bestellen van een vervolglevering.

7. Verwerkingstijd

- Daar aan de MegaMix-mortels geen stoffen zijn toegevoegd die de bindtijd van het bindmiddel beïnvloeden, is de verwerkingstijd van de specie ongeveer 2 uur, afhankelijk van de speciesamenstelling en de omgevingstemperatuur.
- Toevoegingen van hulpstoffen, in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan.

^ top