nidagravel®


.: Toepassingsdomeinen :.

 • nidagravel® is bestemd voor het versterken en het stabiliseren van korrelvormige bodembedekkingsmaterialen, zijnde granulaten en zand. Korrelvormige gronden bezitten in het algemeen een goede samendrukbaarheidsweerstand, maar, door een gebrek aan cohesie, verdragen ze geen rijdende lasten. Deze brengen spoorvorming met zich mee.

 • nidagravel® wordt gebruikt voor: wandel- en fietspaden, daktuinen en boomspiegels, parkings voor licht verkeer.


 • .: Voordelen :.

  De honingraatstructuur van nidagravel® biedt volgende voordelen:
 • De platen met grote afmetingen 2,4 x 1,2m laten een vlugge plaatsing toe.
 • De compartimentering door de honingraatstructuur geeft cohesie aan de grond en vermijdt zo spoorvorming onder invloed van rijdende lasten.
 • Uitstekende drainage langs elk compartimentje van de plaat
 • De platen zijn soepel en ultra licht en glijden zelfs niet bij hellende toepassingen. Ze volgen de oneffenheden in het terrein, vormen een perfecte onderlaag en hebben geen onderlinge bevestigingen nodig.
 • De aanwezigheid van een poreuze geotextiel op het grondoppervlak van de honingraatstructuur blokkeert de vulling van de mazen.
 • De platen zijn onzichtbaar wanneer de aanleg voltooid is.
 • Het betreft een chemisch inert product, immuun tegen veroudering, accidentele chemische verontreiniging, micro-organismes en knaagdieren.
 • Het product is recycleerbaar.
 • Het product is licht, biedt grote weerstand tegen samendrukking en wordt gebruikt voor de aanleg van terreinen waar sporadisch gereden wordt en voor oppervlaktestabilisatie van talluds.


 • .: Productomschrijving (bestektekst) :.

  A. Beschrijving:
 • nidagravel® wordt respectievelijk gebruikt voor grind- of grondstabilisatie. Dit product wordt vervaardigd uit geŽxtrudeerd polypropyleen en vertoont een typische honingraatstructuur. De mazen met een diameter van 20 mm worden aan de onderzijde bekleed met poreus geotextiel.
 • Het product wordt in plaatvorm geleverd.
 • Ze zijn licht en drukbestendig: ze worden gebruikt om cohesie te geven aan korrelvormige ondergronden opdat ze passerend verkeer zouden kunnen toelaten. Ze hebben tot doel om terreinen bestaande uit grind of zand te versterken en te stabiliseren.
 • Ze beschikken over zeer goede resistentie tegen agressieve producten, micro-organismes en knaagdieren.


 • B. Afmetingen:
  Standaard panelen (mm)
  Lengte x Breedte x Dikte: 2400 X 1200 x 40 mm
  Kleur: wit
  Andere afmetingen en diktes op aanvraag.

  C. Belangrijke fysische en mechanische eigenschappen:
 • Massa per oppervlakte eenheid: ~2 kg/mm2 voor 40 mm
 • Weerstand tegen samendrukbaarheid (breukbelasting) ISO 844: Leeg ~40 T/m2, Gevuld ~100 T/m2 (volgens type van de granulaten)
 • Weerstand tegen chemische stoffen: zeer goed
 • Stockage gedurende lange tijd: beschermen tegen ultraviolet licht.


 • .: Plaatsingsvoorschriften :.

  1. Snijden:
  De platen kunnen gemakkelijk gesneden worden met een zaag of een cuttermesje.

  2. Toepassingen met zand en granulaten:
 • Uitgraven van de nodige dikte voor de nidagravel® en de funderingslaag.
 • De dikte van de fundering hangt af van de draagkracht van de ondergrond en het te verwachten verkeer (licht voertuig of zwaargewicht):
  - Voor een resistent terrein of een parking met licht verkeer kan 5 cm verdicht zand volstaan.
  - Indien de draagkracht van de ondergrond onvoldoende is, kan de funderingslaag volstaan uit een mengeling van verdicht grind van ongeveer 20 cm of zelfs meer indien de ondergrond dit vereist.
 • De nidagravel® platen worden vervolgens kant aan kant geplaatst, over het algemeen met kruisende naden. Het geotextiel dat doorloopt over de twee kanten van de nidagravel® plaat. Wordt direct onder de aangrenzende plaat geplaatst.
 • Droog zand of granulaten worden gestort en uitgespreid over de honingraten van de nidagravel® plaat.
 • Het zand of de granulaten dringen door de natuurlijke zakking in de honingraten en hebben geen verdichting nodig. Vochtig zand moet hydraulisch verdicht worden.
 • Langs de kant waar de voertuigen toegang krijgen tot het terrein met nidagravel® toepassing, dient nidagravel® beschermd te worden met een resistente borduur, teneinde de nidagravel® plaat te beschermen tegen laterale mechanische lasten.


 • Eenmaal alle honingraten gevuld, is het mogelijk lasten toe te laten op het terrein. In de loop van de tijd kan de bovenste laag van het zand of het grind, onder invloed van de circulatie, zich verplaatsen en op die manier enkele honingraten laten verschijnen. In dit geval dient men, met het oog op een duurzaam behoud, het grind of zand regelmatig oppervlakkig te effenen.

  .: Speciale toepassingen :.

  Bescherming tegen erosie.
  De platen met honingraatstructuur bieden, eens ze gevuld zijn met grond, granulaten of zand, een zeer goede weerstand tegen erosie. Langsheen de zijdelingse oppervlaktes van de honingraten zakt het hemelwater loodrecht weg in de ondergrond. Op deze manier wordt het substraat dat opgesloten zit in de honingraten niet door het water meegesleurd. De laag waar nidagravel® zich bevindt, verzekert echter nooit de stabiliteit van het geheel. Dit dient te gebeuren door de onderliggende laag.
  Door hun laag soortelijk gewicht is het mogelijk om deze platen met een helling tot 45% te plaatsen. De platen worden vastgehouden door verankeringshaken die tot in de weerstandbiedende ondergrond bevestigd worden (rond type = voor beton).

  Inerte en resistent ondersteuning.
  Gevuld met zand kunnen de nidagravel® platen gebruikt worden ter ondersteuning van dallen, klinkers of gelijk welke andere bedekking die een stabiliserende en een vlakke onderlaag vereisen.

  .: Installatie :.
  .: Toepassingen :.